skip to Main Content

Bedrijven maken lawaai bij het maken, transporteren of opslaan van producten

Het bewerken van materialen om een product te maken door te zagen, boren, slijpen, frezen, schuren, stralen, spuiten, smelten, lassen maakt lawaai.

Een belangrijk deel van deze werkzaamheden kan binnen plaatsvinden onder beheersbare productieomstandigheden. Lawaaiige binnenwerkzaamheden vinden bij voorkeur plaats in aparte goed geluidgeïsoleerde ruimtes. Hierbij geldt dat goede thermische isolatie niet altijd overeenkomt met goede geluidsisolatie.

Niet alleen bewerkingsprocessen zelf maar ook het afvoeren van producten en restproducten, het aanvoeren van grondstoffen en hulpstoffen maakt lawaai, en dit vindt grotendeels buiten plaats. Zelfs het opslaan van producten maakt lawaai als hier specifieke bewaaromstandigheden voor nodig zijn. Denk hierbij aan koeling of afzuiging van gassen.

action-artisan-burnt-1145434

Lawaaiige activiteiten kunnen niet altijd op genoeg afstand van mogelijke gehinderden worden uitgevoerd. De optimale inrichting van het bedrijfsterrein met benutting van afscherming van de eigen gebouwen kan hierbij al een groot verschil maken. Een geluidsscherm of omkasting op een specifieke plek is eveneens een mogelijkheid.

Ook is het belangrijk om werkzaamheden op een gepast tijdstip uit te voeren. Een lawaaiig proces een uur eerder of later uitvoeren kan het verschil maken tussen ontijdig gewekte buren en opgewekte buren.

Er is een groot aantal technische en organisatorische geluidsmaatregelen denkbaar. Voordat deze maatregelen kunnen worden getroffen, is het van belang in kaart te hebben of er een geluidsknelpunt is en zo ja hoe groot het is en wat de veroorzakende activiteiten zijn. Met deze kennis kan het optimale resultaat worden bereikt tegen optimale kosten en minimale invloed op de bedrijfsprocessen.