skip to Main Content

Wat hebben geluid en zaken met elkaar te maken?

Nederland is een klein land, met veel woningen, scholen, bedrijven, wegen, spoorwegen, vliegvelden, havens en uitgaansgelegenheden.

Voor de inwoners van Nederland zijn beschikbaarheid van snelle verbindingen en een diversiteit aan producten en diensten van groot belang. Andere, niet minder relevante belangen, zijn een thuis waar men tot rust kan komen en scholen waar kinderen ongestoord kunnen leren. In toenemende mate bestaat het risico dat deze verschillende gebruiksdoelen van de beschikbare ruimte elkaar in de weg zitten.

algemene

In principe is een nieuwe woonwijk of een school vlakbij een lawaaiige weg geen goed idee. Toch moeten deze nieuwe bestemmingen wel bereikbaar worden. Voor nieuwbouw worden ook niet meer zonder meer weilanden en akkers opgeofferd maar gaat de voorkeur uit naar compacte steden en transformatie van in onbruik geraakte gebouwen en terreinen. Deze gebieden liggen in de invloedssfeer van bestaande wegen en bedrijven met bestaande gebruiksrechten. Het recht om in de bestaande situatie een bepaalde hoeveelheid geluid te mogen maken is hierbij vaak maatgevend. Andersom betekent een nieuwe weg of een nieuw bedrijf in een bestaande omgeving een aantasting van het heersende verblijfsklimaat en het recht dat woningen en scholen daarop hebben.

Om deze verschillende doelen optimaal te dienen, moet goed worden nagedacht over ruimtegebruik. Een van de belangrijkste thema’s daarbij is geluid. Hoe en waar zijn de gewenste ontwikkelingen mogelijk zonder dat mensen last hebben van lawaai? Hoe zetten we geluidsdempers, geluidsschermen, geluidswallen, geluidsisolatie en stille wegdekken in? De optimale geluidsopbrengst voor optimale kosten. Niet eenzijdig het onderste uit de kan maar een duurzame oplossing. Een goed begin van een goed naberschap. Geluidszaken of geluidsfatsoen maken hier een belangrijk deel van uit.